lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Forskarskolan i Läkemedelsvetenskap

The FLÄK research school and its common activities ended in December 2014.
Only upcoming disserations will be updated on this home page.

Thank you everyone who have been involved and contributed!

DISSERTATIONS 2015

 

FLÄK PhD thesis defence by Oskar Vilhelmsson Timmermand:
Immuno-imaging and Radioimmunotherapy of Prostate Cancer - A preclinical evaluation of kallikrein peptidase relate
2015-01-16, 9.00, Strålterapihusets föreläsningssal 3:e våningen, Klinikgatan 5, Universitetssjukhuset i Lund

FLÄK PhD thesis defence by Stefan Broselid:
The GPR30 signalosome: A novel mechanism of regulating cAMP signaling and receptor trafficking

2015-01-10

DISSERTATIONS 2014


FLÄK PhD thesis defence by Risto Cukalevski:
Amyloid beta peptide: it's all about the kinetics.
2014-12-19, 13.00, Hall B, Kemicentrum

FLÄK PhD thesis defence by Cecilia Månsson:
The Molecular Chaperone DNAJB6 - A Suppressor of Disease Related Amyloid Fibril Formation
2014-12-12, Hall B, Kemicentrum

FLÄK PhD thesis defence by Richard Linnskog:
Inhibition of WNT5A signaling and function in malignant melanoma
2014-10-10, Main lecture hall, Pathology, Skåne University Hospital

FLÄK PhD thesis defence by Mahmudul Hasan:
Structural characterization of proteins to investigate their roles in diseases: Focus on MID & LTA4H

2014-05-22, Hall B, Kemicentrum

FLÄK PhD thesis defence by Patrik Knöös:
Water-swelling tablets based on hydrophobically modified poly(acrylic acid) - Effects of amphiphiles on swelling and drug release

2014-02-28, Hall B, Kemicentrum

 

 

EVENTS AUTUMN 2013


FLÄK PhD THESIS DEFENCE by Christopher Polonyi, December 20
Nucleic Acids as Drug Targets - Influence of Platinum Complexes on Duplex Stability
and Binding Kinetics
10.15 Lecture Hall B, Kemicentrum

RNA MINISYMPOSIUM, December 19, 2013
VENUE: Lecture Hall G, Kemicentrum

BRIEF PROGRAMME
13.15 - 14.00 Professor Christine S Chow, Wayne State University, Detroit, MI, USA
14.00 - 14.15 COFFEE
14.15 - 15.00 Professor Carlos Rovira, Division of Oncology, Lund University, Sweden'

POSTER and ABSTRACTS
WELCOME! No registration needed

MentLife SEMINAR, November 6

"Drug Discovery, Development and Trends"

TIME: 18.00 - 21.00
PLACE: Medicon Village
PROGRAMME and REGISTRATION Deadline October 28:
http://dokt.tlth.se/mentoring/lifescimentnet/registration-for-mentlife-seminar-november-6

 

FLÄK PhD THESIS DEFENCE by Elin Banke, October 4
"New actors in adipocyte function"
09.00 Segerfalk Hall, BMC A10

MS ÖRESUND September 24

PROGRAMME
REGISTRATION: by doodle-link provided in email Sept 19th

 

FLÄK KICK-OFF September 5

DATE: 2013-09-05
TIME: 08:30 - ca 17:00
PLACE: Biskopshuset, Lund

Registration no longer possible

The majority of lectures will be given in english.

PROGRAMME

Folksjukdomar är särskilt vanliga och allvarliga sjukdomar som drabbar och påverkar en stor del av befolkningen (> 1 %). På grund av deras stora påverkan på samhället, både i termer av individers lidande och ekonomiska faktorer, har de fått stor uppmärksamhet på både behandlings- och forskningsnivå. För att ge en överblick över några av de vanligaste folksjukdomarna har FLÄK bjudit in föreläsare både från intresseorganissationer och forskningslaboratorier, vilka kommer belysa ämnen relaterade både till patienter och forskning.

Vi tror att blandningen av föreläsningar både av generell och specifik karaktär kommer vara av stort intresse för läkemedelsintresserade samt ge en överblick samt detaljerad förståelse av aktuella och viktiga frågor inom området folksjukdomar.

BEKRÄFTADE FÖRELÄSARE: Yvonne Enman (Reumatikerförbundet), Mef Nilbert (Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd och Lund U), Ulf Ellervik (Lund U), Annika Andersson Sjöland (Hjärt-lung fonden), Andreas Holmér (Lund U), Charlotte Ling (Lund U),  Annie George Chandy (Lund University Diabetes Centre), Lars Lannfelt (Uppsala U), Håkan Toresson (Lund U).

 

DRA SUMMER SCHOOL August 28-29

REGISTRATION NO LONGER POSSIBLE

DATE: 2013-08-28 -- 2013-08-29
TIME: 9:00 - 17:00 each day
PLACE: Hotel Scandic Copenhagen, Vesterbro
DEADLINE for REGISTRATION: 1 July 2013
MORE INFO and APPLICATION or paste the following link into your web-browser: phdkursus.sund.ku.dk/frontPlanner/DetailKursus.aspx

SPRING 2013

LiL-PROWEB
Med Life Science som plattform
-Vart tar karriären vägen?

DATE: 2013-05-15
TIME: 13 - 17
PLACE: Universitetshuset, Sal 206, Lund
MORE INFORMATION AND REGISTRATION: www.lth.se/lil
REGISTRATION DEADLINE: 2 May

An afternoon with talks and personal insights into pharmaceutical industry-and other carriers within the pharma-related sector! The meeting is in Swedish, but comments and questions in English are welcome.

Seminar
Möte mellan klinik och teknik kring vår gemensamma gränsyta: huden

DATE: 2013-01-25
TIME: 13.15 - 16.00
PLACE: Hudkliniken, Försläsningssalen
POSTER med program och länk till karta


DRA Lecture and Symposium

DATE: 2013-01-24
TIME: 13:00 - 17:30
PLACE: Benzon Auditorium, The Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen, Universitetsparken 2, 2100 Copenhagen

13:00
The challenging search for drugable gamma secretase modulators for the treatment of Alzheimer´s disease
Francois Bischoff
Janssen Research & Development, Department of Neuroscience, Medicinal Chemistry, Belgium
Programme

14:00 - 17:30
DRA Mini-symposium:
Protein-protein interactions – functional, structural and physiological aspects
Programme

Travelling costs for FLÄK-students will be reimbursed by FLÄK. 

AUTUMN 2012


DRA Summer Conference 2012, Denmark
Biology, ethics and presentation skills
DATE: 22 - 23 August
More information
REGISTRATION ASAP: http://www.farma.ku.dk/index.php/Registration/10298/0/

FLÄK Kick-off
INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF DRUGS - an overview (NOTE! all talks will be in english)
PROGRAMME
DATE: 6 September
TIME: 9:00 - 17:30
PLACE: Grand Hotell, Lund
REGISTRATION: Sofi.Elmroth@biochemistry.lu.se
DEADLINE: Few spots still available for participants from Lund U

miRNA Symposium
miRNAs and other non-coding RNAs in health and disease
DATE: 7 November
TIME: 9:00 - 17:30
POSTER
REGISTRATION NOW OPEN

(www.lth.se/lil/registration)

Läkemedelskongressen, Stockholm
Hjärnan och dess sjukdomar
DATE: 5-7 November
More information
REGISTRATION: will open early fall
Information regarding FLÄK support: Sofi.Elmroth@biochemistry.lu.se

Site visit 
Under planning for Spring 2013

 

SPRING 2012

FLÄK/DRA Workshop
1 March, 10:30 - 17:00:
Programme
Registration to: sofi.elmroth@biochemistry.lu.se
Deadline: 18 Feb


The FLÄK homepage is currently under reconstruction.

PLEASE NOTE THAT THERE ARE NO POSITIONS TO APPLY FOR!

Page Manager: